Ipaliwag kung ang kwento/sitwasyon ay nagpapakita ng presensya ako kawalan ng diwa ng pasasalamat

Posted on


Ipaliwag kung ang kwento/sitwasyon ay nagpapakita ng presensya ako kawalan ng diwa ng pasasalamat​

Answer:

opo

Explanation:

because its best to the house and together they finish the jo


Leave a Reply

Your email address will not be published.