Iligtas ang mundo, I. __________________, A. _____________, B. _____________, C. _____________, ll. __________________, A. _____________, B. _____________, C. _____________, III. __________________, A. _____________, B. _____________, C. _____________, IV. __________________, A. _____________, B. _____________, C. _____________, V. ____________________, A. _____________, B. _____________, C. _____________, PAKI SAGOT NAMAN PO YUNG MAAYOS PO KAILANGAN KO NA PO KASI, SALAMAT PO

Posted on


Iligtas ang mundo


I. __________________
A. _____________
B. _____________
C. _____________
ll. __________________
A. _____________
B. _____________
C. _____________
III. __________________
A. _____________
B. _____________
C. _____________
IV. __________________
A. _____________
B. _____________
C. _____________
V. ____________________
A. _____________
B. _____________
C. _____________
PAKI SAGOT NAMAN PO YUNG MAAYOS PO KAILANGAN KO NA PO KASI
SALAMAT PO​

c64c1ddc7fc8058d3d4b7f6c3c976ddf

Answer:

wag magtapon ng basurq at panatiling malinid Ang kapaligira


Leave a Reply

Your email address will not be published.