Ikatlong Markahan -, Paan, er Tongue, MATHEMATICS 2, Module 7, Score:, Panuto: Tukuyin kung TAMA O MALI ang mga sumusunod na pahayag tungkol sa unit fractions, 1. Sa unit fraction na 1/8 ang denominator ay 1., 2. Makikita angdenominator sa ibaba ng isang unit fraction., 3. Ang 4/5 ay isang halimbawa ng unit fraction., 4. Ang numerator ay maaari ring Makita sa ilalim ng isang unit fraction, 5. Sa unit fraction 1/5 ang numerator ay 1.

Posted on


Ikatlong Markahan –


Paan
er Tongue
MATHEMATICS 2
Module 7
Score:
Panuto: Tukuyin kung TAMA O MALI ang mga sumusunod na pahayag tungkol sa unit fractions
1. Sa unit fraction na 1/8 ang denominator ay 1.
2. Makikita angdenominator sa ibaba ng isang unit fraction.
3. Ang 4/5 ay isang halimbawa ng unit fraction.
4. Ang numerator ay maaari ring Makita sa ilalim ng isang unit fraction
5. Sa unit fraction 1/5 ang numerator ay 1.​

Answer:

1.hindi

2.hindi

3.tama

4.tama

5.tama


Leave a Reply

Your email address will not be published.