II. Subukin, Panuto: Isulat ang salitang TAMA kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at MALI naman, kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel., 9. Ang sinumang mag-aaral na mahuling nagdadala ng mga gateway drugs tulad ng alak, at sigarilyo sa locb ng paaralan ay walang kaukulang parusa ayon sa tuntunin ng paaralan., 10. Si Ginoong Salva ay nagtuturo ng angkop na paraan upang makaiwas ang mga, kabataan sa droga at alcohol., pakisagutan po please

Posted on


II. Subukin


Panuto: Isulat ang salitang TAMA kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at MALI naman
kung hindi. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.
9. Ang sinumang mag-aaral na mahuling nagdadala ng mga gateway drugs tulad ng alak
at sigarilyo sa locb ng paaralan ay walang kaukulang parusa ayon sa tuntunin ng paaralan.
10. Si Ginoong Salva ay nagtuturo ng angkop na paraan upang makaiwas ang mga
kabataan sa droga at alcohol.
pakisagutan po please​

Answer:

9.Mali 10.Tama

Explanation:

Tama poyan


Leave a Reply

Your email address will not be published.