II. Subukin, Panuto: Isulat ang salitang TAMA kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at MALI naman, kung hindi, Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel., 1. Ang sobrang pag-inom ng alcohol ng mga kasapi ng pamilya ay nagkakaroon ng, matibay na relasyon sa loob ng tahanan., cardiovascular disease, acute alcohol poisoning at fetal alcohol syndrome., 2. Ang caffeine ay nagiging dahilan ng pagkakaroon ng chronic liver, kancer,, 3. Ang usok ng sigarilyo ay walang masamang epekto sa kalusugan ng mga taong, nakalalanghap nito., 4. Ginagawa ni Ginoong Ronnel na abala ang kanyang sarili sa simbahan upang hindi, malulong sa bawal na gamot sa kanilang lugar., 5. Kapag walang ginagawa si Mang Oscar ay tumatambay siya sa kanto kung saan, naroroon ang mga grupo ng mga manginginom at maninigarilyo,, 6. Pagkagising ni Maria ay nag-eehersisyo muna siya upang kapag napagod na ay tubig, ang kanyang iinumin at hindi kape., 7. Ayon sa batas, hindi maaring magbenta ng inuming alcohol sa kabataang wala pa sa, wastong gulang., 8. Maaring manigarilyo ang sinuman sa loob ng paaralan maliban lamang sa mga mag-, aaral ng nasabing paaralan.

Posted on


II. Subukin


Panuto: Isulat ang salitang TAMA kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at MALI naman
kung hindi, Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel.
1. Ang sobrang pag-inom ng alcohol ng mga kasapi ng pamilya ay nagkakaroon ng
matibay na relasyon sa loob ng tahanan.
cardiovascular disease, acute alcohol poisoning at fetal alcohol syndrome.
2. Ang caffeine ay nagiging dahilan ng pagkakaroon ng chronic liver, kancer,
3. Ang usok ng sigarilyo ay walang masamang epekto sa kalusugan ng mga taong
nakalalanghap nito.
4. Ginagawa ni Ginoong Ronnel na abala ang kanyang sarili sa simbahan upang hindi
malulong sa bawal na gamot sa kanilang lugar.
5. Kapag walang ginagawa si Mang Oscar ay tumatambay siya sa kanto kung saan
naroroon ang mga grupo ng mga manginginom at maninigarilyo,
6. Pagkagising ni Maria ay nag-eehersisyo muna siya upang kapag napagod na ay tubig
ang kanyang iinumin at hindi kape.
7. Ayon sa batas, hindi maaring magbenta ng inuming alcohol sa kabataang wala pa sa
wastong gulang.
8. Maaring manigarilyo ang sinuman sa loob ng paaralan maliban lamang sa mga mag-
aaral ng nasabing paaralan.​

Answer:

1 tama

2mali

3mali

4tama

5mali

6tama

7tama

8mali


Leave a Reply

Your email address will not be published.