Gawain sa Pagkatuto Bilang 6:, Panuto: Piliin ang mga bagay, produkto na dinalang pagbabago sa Pilipinas, noong panahon ng Espanyol na hanggang kasalukuyan ay di pa nawawala., Isulat ang iyong sagot sa sagulang papel,, Bistek sapatos, barat saya, pasko, “Mothers Day kasal Hotdog, t-shin bahay na bolo”, Santacruzan Madong pancit slomal Tamen empanada

Posted on


Gawain sa Pagkatuto Bilang 6:


Panuto: Piliin ang mga bagay, produkto na dinalang pagbabago sa Pilipinas
noong panahon ng Espanyol na hanggang kasalukuyan ay di pa nawawala.
Isulat ang iyong sagot sa sagulang papel,
Bistek sapatos
barat saya
pasko
Mothers Day kasal Hotdog, t-shin bahay na bolo
Santacruzan Madong pancit slomal Tamen empanada​

Answer:

  1. pasko
  2. mothers day
  3. santacruzan


Leave a Reply

Your email address will not be published.