Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Pumili ng sitwasyon sa ibaba na, may kaugnayan sa iyong sariling karanasan. Ipaliwanag kung, bakit ito ang iyong napili. Gawin ito sa iyong malinis na sagutang, papel., 1. Nagbibigay ng donasyon sa mga nasalanta ng, kalamidad., 2. Tumutulong sa mga gawaing bahay, 3. Nakikipagkaibigan sa bagong kaklase, 4. Sumasali sa mga paligsahan sa paaralan, 5. Nag-aalaga ng nakababatang kapatid

Posted on


Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Pumili ng sitwasyon sa ibaba na


may kaugnayan sa iyong sariling karanasan. Ipaliwanag kung
bakit ito ang iyong napili. Gawin ito sa iyong malinis na sagutang
papel.
1. Nagbibigay ng donasyon sa mga nasalanta ng
kalamidad.
2. Tumutulong sa mga gawaing bahay
3. Nakikipagkaibigan sa bagong kaklase
4. Sumasali sa mga paligsahan sa paaralan
5. Nag-aalaga ng nakababatang kapatid​

Answer:

1.tumutulong sa gawaing bahay

ito po aking napili dahil araw-araw ko po itong ginagawa para mabawasan ang mga gawain o para mabawasan ang pagod ng aking nanay at tatay.

2.Nag-aalaga ng nakababatang kapatid

Ito po ang aking napili dahil sa tuwing maygagawing importante o lalabas ng bahay ang aking nanay o tatay ay binabantayan ko ang aking kapatid para hindi ito mapahamak o madis grasiya

3.Nakikipag kaibigan sa bagong kakalase

Napili ko po ito dahil sa tuwing may bago kaming kakalase ay lagi kong kinakaibigan para meron siyang makakausap o masandigan o masabihan kapang mayroon siyang problema.

Explanation:

PILI KALANG DIYAN SA TATLO IKAW NA BAHALA

#CarryonLearning:)


Leave a Reply

Your email address will not be published.