Gawain sa Pagkatuto Bilang 1:, Panuto: Punan ang graphic organizer ng mga naging tugon sa mga suliranin, pagkatapos ng digmaan. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel., 2, Tugon sa, mga, Suliranin

Posted on


Gawain sa Pagkatuto Bilang 1:


Panuto: Punan ang graphic organizer ng mga naging tugon sa mga suliranin
pagkatapos ng digmaan. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.
2
Tugon sa
mga
Suliranin​

Answer:

1.)Mga sirang gusali

2.)Kaguluhan ng mga tao

3.)Gutom

4.)Pagbibigay ng relief goods

5.)Trabaho

Explanation:SANA PO MAKATULONG KAHIT 3 LANG ANG SAGOT KO <3 <3


Leave a Reply

Your email address will not be published.