Gawain IV: Sagutin ang sumusunod na katanungan batay sa binasang teksto., 1. Ano ang pamagat ng teksto?, 2. Anong uri ng tekstong impormatibo ang binasa?Bakit?, 3. Ano ang layunin ng may akda?, 4. Ano ang pangunahing ideya ng teksto?, 5. Ano ang estilo sa pagsulat, kagamitan sanggunian ang ginagamit? , 6. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipakakalat ang mga impormasyong inilahad sa tekstong binasa? Gumawa ka ng mga hakbang na maaari mong gawin.

Posted on


Gawain IV: Sagutin ang sumusunod na katanungan batay sa binasang teksto.


1. Ano ang pamagat ng teksto?

2. Anong uri ng tekstong impormatibo ang binasa?Bakit?

3. Ano ang layunin ng may akda?

4. Ano ang pangunahing ideya ng teksto?

5. Ano ang estilo sa pagsulat, kagamitan sanggunian ang ginagamit?

6. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipakakalat ang mga impormasyong inilahad sa tekstong binasa? Gumawa ka ng mga hakbang na maaari mong gawin. ​

a0760ca8b22377d2672c7ec8b3988026

Answer:

1./

2./

3.×

4./

5./

6.x

Explanation:

yan ang sagot hope it help


Leave a Reply

Your email address will not be published.