Gawain 5: Buuin Mo!, Panuto: Pumili ng angkop na pang-uri mula sa talahanayan sa ibaba upang mabuo ang diwa ng pangungusap., Tunay na (1)__________ ang pagnanasa niyang maituwid ang (2)__________ na landas na tinatahak ng kanyang (3)______________ na anak., (4)__________ pa ito2019y naging (5)____________ na. Upang mapatino, (6)__________ , niya itong sinubaybayan. Tinuruan. Pinangaralan. Nagbunga ng (7)__________ , ang mga pagpapasakit niya. (8)__________ ang ipinagbago ng anak. Naging , (9)___________ at (10)____________ ito., PAGPIPILIAN, 2022matagumpay, 2022mapusok, 2022masinop, 2022palakaibigan, 2022malaki , 2022masusi, 2022matinik, 2022maganda, 2022palaaway, 2022magalang , 2022maalab, 2022madawag, 2022matiyaga, 2022 bata, 2022 matindi,

Posted on


Gawain 5: Buuin Mo!


Panuto: Pumili ng angkop na pang-uri mula sa talahanayan sa ibaba upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

Tunay na (1)__________ ang pagnanasa niyang maituwid ang (2)__________ na landas na tinatahak ng kanyang (3)______________ na anak.
(4)__________ pa ito’y naging (5)____________ na. Upang mapatino, (6)__________
niya itong sinubaybayan. Tinuruan. Pinangaralan. Nagbunga ng (7)__________
ang mga pagpapasakit niya. (8)__________ ang ipinagbago ng anak. Naging
(9)___________ at (10)____________ ito.

PAGPIPILIAN
•matagumpay
•mapusok
•masinop
•palakaibigan
•malaki
•masusi
•matinik
•maganda
•palaaway
•magalang
•maala
•madawag
•matiyaga
• bata
• matindi
​​

Answer:

1.matindi

2.mapusok

3.matinik

4.bata

5.palaaway

6.matiyaga

7.maganda

8.malaki

9.magalang

10.palakaibigan

Explanation:

Hula lang po


Leave a Reply

Your email address will not be published.