GAWAIN 1: Basahin at suriin ang antas ng kanilang pagpapahalaga, BINE, Ad, 1, Mataas na pagpapahalaga, Isasagawa Tuwinat, SI Lawrenz at Kevin ay magkababata, magkaibigan at magkaklase simula pa noong sila ay nasa unang batang, pa lamang Naranasan nila ang isang kahig, isang tukang pamumuhay kaya ganun na lamang ang pagsisikap nila sa, pag-aaral para sa sarili at sa pamilya. Pareho sila nangangarap na maging magiting na sundalo sa hinaharap, Noong sila ay tumuntong na sa hayskul ay hindi na sila magkaklase, hindi na rin sila sabay sa pagpasok at pag-uwi., Nagkaroon sila ng kanya kanyang kaibigan batay sa kanilang kinahihiligan SI Lawrenz ay naging abala sa pagsali sa, “ibat ibang organisayon sa paaralan gaya ng Esp Club na makatutulong sa pagpapaunlad sa sarili, samantalang si Kevin”, naman ay madalas kasama ang kanyang bagong barkada na ang kinahihiligan ay paglalaro ng online games. May, pagkakataong tumatanggi siya dahil alam niyang mali at kulang ang kanyang baon subalit sinasabihan siya na libre, siya basta sumama lamang siya kaya napipilitan na rin siyang sumama, Lumipas ang mga araw, nakagawian na ni Kevin ito, ang baon niya na sana ay para sa pagkain, sa oras ng, recess ay nilalaan na lamang para nito Inuuna niya ang saya kasama ang barkada at nawalan siya ng pokus sa pag-, aaral hanggang sa napabayaan na, Sagutan ang sumusunod na katanungan., 1. Ano anong pagpapahalaga ang masasalamin sa akda?, 2. Sino sa dalawang tauhan ang higit na nagpakita ng mataas na pagpapahalaga? Ipaliwanag, 3. Kung ikaw ay tunay na kaibigan ni Kevin, ano ang maibibigay mong payo para sa kanya?

Posted on


GAWAIN 1: Basahin at suriin ang antas ng kanilang pagpapahalaga


BINE
Ad
1
Mataas na pagpapahalaga, Isasagawa Tuwinat
SI Lawrenz at Kevin ay magkababata, magkaibigan at magkaklase simula pa noong sila ay nasa unang batang
pa lamang Naranasan nila ang isang kahig, isang tukang pamumuhay kaya ganun na lamang ang pagsisikap nila sa
pag-aaral para sa sarili at sa pamilya. Pareho sila nangangarap na maging magiting na sundalo sa hinaharap
Noong sila ay tumuntong na sa hayskul ay hindi na sila magkaklase, hindi na rin sila sabay sa pagpasok at pag-uwi.
Nagkaroon sila ng kanya kanyang kaibigan batay sa kanilang kinahihiligan SI Lawrenz ay naging abala sa pagsali sa
ibat ibang organisayon sa paaralan gaya ng Esp Club na makatutulong sa pagpapaunlad sa sarili, samantalang si Kevin
naman ay madalas kasama ang kanyang bagong barkada na ang kinahihiligan ay paglalaro ng online games. May
pagkakataong tumatanggi siya dahil alam niyang mali at kulang ang kanyang baon subalit sinasabihan siya na libre
siya basta sumama lamang siya kaya napipilitan na rin siyang sumama
Lumipas ang mga araw, nakagawian na ni Kevin ito, ang baon niya na sana ay para sa pagkain, sa oras ng
recess ay nilalaan na lamang para nito Inuuna niya ang saya kasama ang barkada at nawalan siya ng pokus sa pag-
aaral hanggang sa napabayaan na
Sagutan ang sumusunod na katanungan.
1. Ano anong pagpapahalaga ang masasalamin sa akda?
2. Sino sa dalawang tauhan ang higit na nagpakita ng mataas na pagpapahalaga? Ipaliwanag
3. Kung ikaw ay tunay na kaibigan ni Kevin, ano ang maibibigay mong payo para sa kanya?​

Answer:

malakinang kaaoaman mo at nalalaman po dito sa esp


Leave a Reply

Your email address will not be published.