Gamit ang iyong kwaderno tukuyin ang anyo ng ahensya ng pamahalaan na ipinakita sa logo tukuyin kung anong. ahensiya ng pangalan.itala run ang layunin ng bawat ahensiya, pls answer

Posted on


Gamit ang iyong kwaderno tukuyin ang anyo ng ahensya ng pamahalaan na ipinakita sa logo tukuyin kung anong. ahensiya ng pangalan.itala run ang layunin ng bawat ahensiya


pls answer​

f52aea2a561d402b9a6572409d199df4

Explanation:

1.Ito ay ang logo para sa hustisya para sa mga nagkasala

2.Layunin ng gawain na maitanim sa puso ng mga bata na ang gawi at pagpapahalaga na itinuturo sa mga iskawting

3.responsable ang institusyong ito na manigurado sa proteksyon at kabutihang panlahat ng mga mamamayan ng bansa lalo na sa mga sakuna, kalamidad (bagyo, ipo-ipo tsunami, lindol), at iba pang mga public emergency.

4. Inilunsad ang tatlong Rs o ang Reduce, Reuse at Recycle para sa ating kalikasan upang mapangalagaan natin Ito at di magdulot NG pag baha at paglandslide.

PA BRAINLEST ANSWER PO


Leave a Reply

Your email address will not be published.