Directions: Manood ng telebisyon o makinig sa radyo ng, mga balita tungkol sa pangyayari sa ating bansa. Ibigay, ang iyong opinyon kung paano napapanatili ng mga, pulis o sundalo ang kapayapaan.

Posted on


Directions: Manood ng telebisyon o makinig sa radyo ng


mga balita tungkol sa pangyayari sa ating bansa. Ibigay
ang iyong opinyon kung paano napapanatili ng mga
pulis o sundalo ang kapayapaan.​

at_answer_text_other

makinig sa radyo dahil maaari itong magpakalat ng impormasyong na makakatulong sa kapayapaan

at_explanation_text_other


Leave a Reply

Your email address will not be published.