Diketahui rasio dari kandungan kimia dan kandungan biologi pada vitamin adalah x : 5 . jika banyaknya kandungan kimia adalah 30 mg dan total dari kandungan pada vitamin adalah 105 mg, maka nilai dari x adalah

Posted on


Diketahui rasio dari kandungan kimia dan kandungan biologi pada vitamin adalah x : 5 . jika banyaknya kandungan kimia adalah 30 mg dan total dari kandungan pada vitamin adalah 105 mg, maka nilai dari x adalah

kimia : biologi = x : 5

kimia = 30 mg

vitamin = 105 mg

kimia = x/(x + 5) × 105

30 = x/(x + 5) × 105

30 = (105x)/(x + 5)

30 × (x + 5) = 105x

30x + 150 = 105x

105x – 30x = 150

75x = 150

x = 150/75

x = 2


Leave a Reply

Your email address will not be published.