D. bumi bi nani teh di dago, 4. kalimah di handap anu bener make rarangken -in nyaeta, a. bakat kuceurik wae, panona mani barintit., b. cindekna hidep kunu sabar nyanghareupan manehna mah, c. paraji sok disebut indung beurang., d. si nyai ayeuna mah geus nincak dewasa.

Posted on


D. bumi bi nani teh di dago


4. kalimah di handap anu bener make rarangken -in nyaeta
a. bakat kuceurik wae, panona mani barintit.
b. cindekna hidep kunu sabar nyanghareupan manehna mah
c. paraji sok disebut indung beurang.
d. si nyai ayeuna mah geus nincak dewasa.​

Jawaban:

a. bakat ku ceurik wae, panonna mani barintit

Penjelasan:

sabab barintit kata dasarna bintit, make rarangken in nyaeta jadi barintit


Leave a Reply

Your email address will not be published.