D, b. tangise, ngamuke, 8 Sinaosa Dewi Sinta mbudidaya nglawan Rahwana, nanging muspra Muspra tega, dikalahake, b. nyerah kalah, ora ana gunane, d bleger awak kang sampurna, 9. Ing tengahing wana, Raden Rama lan Lesmana wangsul ngienthung boten ang, Apa tegese tembung wana ing ukara kasebut?, alas, segara, b. Sawah, d. kraton, 10. Watak luhur Jathayu kang dituduhake ing crita Jathayu Gugur, yaik, gelem tetulung kanthi pamrih, b. ora preduli karo kanca, menehi pitulungan marang kanca, d. kekancan marang wong kang manfaati, Ikan rana nuduhake manawa jagad melu prihatin krungu sambate Dewi Sint:

Posted on


D


b. tangise
ngamuke
8 Sinaosa Dewi Sinta mbudidaya nglawan Rahwana, nanging muspra Muspra tega
dikalahake
b. nyerah kalah
ora ana gunane
d bleger awak kang sampurna
9. Ing tengahing wana, Raden Rama lan Lesmana wangsul ngienthung boten ang
Apa tegese tembung wana ing ukara kasebut?
alas
segara
b. Sawah
d. kraton
10. Watak luhur Jathayu kang dituduhake ing crita Jathayu Gugur, yaiku
gelem tetulung kanthi pamrih
b. ora preduli karo kanca
menehi pitulungan marang kanca
d. kekancan marang wong kang manfaati
Ikan rana nuduhake manawa jagad melu prihatin krungu sambate Dewi Sint:​

Jawaban:

8 a. nyerah kalah, kalau salah maaf ya


Leave a Reply

Your email address will not be published.