D. 2 PAGPAPAUNLAD, c. Ano ang Alam ko na?, A Gawain sa Pagkatuto Bilang 2. Panuto: Basahing mabuti ang mga pahayag at pilin, ang titik ng tamang sagot Isulat ang sagot sa patlang, 1. Ito ay pinagmulan ng isang bagay, lugar, pangyayari, o katawagan na maaaring kathang-isip lamang, A. Alamat, B. Anekdota, C. Kuwentong Bayan, D Nobela, 2. Sino ang nagsalin ng akdang Alamat ni Prinsesa Manorah?, A. Vilma C. Ambat B. Pat V. Villafuerte C. Romulo N. Peralta, D. Shiola C. Molina, 3. Ito ay babaeng kalahating sisne, kalahating tao ng Timog Silangang Asya, A. Dragon, B. Himmapan, C.Kinnaree, D Panarasi, 4. Ito ang tawag sa kabilugan o laki ng buwan., A.Dragon, B. Himmapan, C.Kinnaree, D Panarasi, 5. Isang binatang naglalakbay sa kagubatan. Siya ang humuli kay Prinsesa Manorah, A Ermitanyo, B. Haring Prathum C Prahnbun, D.Prinsipe Suton

Posted on


D. 2 PAGPAPAUNLAD


c. Ano ang Alam ko na?
A Gawain sa Pagkatuto Bilang 2. Panuto: Basahing mabuti ang mga pahayag at pilin
ang titik ng tamang sagot Isulat ang sagot sa patlang
1. Ito ay pinagmulan ng isang bagay, lugar, pangyayari, o katawagan na maaaring kathang-isip lamang
A. Alamat
B. Anekdota
C. Kuwentong Bayan
D Nobela
2. Sino ang nagsalin ng akdang Alamat ni Prinsesa Manorah?
A. Vilma C. Ambat B. Pat V. Villafuerte C. Romulo N. Peralta
D. Shiola C. Molina
3. Ito ay babaeng kalahating sisne, kalahating tao ng Timog Silangang Asya
A. Dragon
B. Himmapan
C.Kinnaree
D Panarasi
4. Ito ang tawag sa kabilugan o laki ng buwan.
A.Dragon
B. Himmapan
C.Kinnaree
D Panarasi
5. Isang binatang naglalakbay sa kagubatan. Siya ang humuli kay Prinsesa Manorah
A Ermitanyo
B. Haring Prathum C Prahnbun
D.Prinsipe Suton​

Answer:

hope it helps

Explanation:

1.A.

2.C

3.C.

4.D.

5.A.


Leave a Reply

Your email address will not be published.