C. Pogsanayan Mo., Plin sa loob ng panaklong ang wastong pang-angkop upang mabuo ang parirala at bilugan ito, I matapat (na, ng, g) bata, 2. dahon (na, ng. g) sariwa, 3 sariwa (na, ng, g) isda, 4 bakuran (na, ng g) malawak, 5. manok na, ng, g) pula

Posted on


C. Pogsanayan Mo.


Plin sa loob ng panaklong ang wastong pang-angkop upang mabuo ang parirala at bilugan ito
I matapat (na, ng, g) bata
2. dahon (na, ng. g) sariwa
3 sariwa (na, ng, g) isda
4 bakuran (na, ng g) malawak
5. manok na, ng, g) pula​

Answer:

1. Matapat na bata

2. Dahong sariwa

3. Sariwang isda

4. Bakuran na malawak

5. Manok na pula

Explanation:

sana nakatulong


Leave a Reply

Your email address will not be published.