C. Panuto: Punan ang patlang batay sa iyong natutuhan sa aralin. Piliin ang sagot sa loob ng kahon., tandang pananong, pasalaysay, usapan, sitwasyon, tandang padamdam, padamdam, patanong, Pautos, paki at maki, takot, “Ang mga uri ng pangungusap ay maaring gamitin sa (1)______at sa ibat, ibang (2)______. (3)_______”, ang tawag sa pangungusap na, ginagamit sa paglalarawan, pagkukuwento at pagsasabi ng isang pangyayari., Ginagamit sa pagtatanong ang pangungusap na (4)_______Ito ay nagsisimula sa malaking letra at nagtatapos sa bantas na (5)_________Ang, (6)._________ay tawag sa uri ng pangungusap na nagpapahayag ng matinding, damdamin tulad ng (7)________tuwa, gulat at iba pa. Gumagamit ito ng(8)._______. (9)._______ ang tawag sa uri ng pangungusap na, naguutos at nagtatapos sa tuldok. Gumagamit ng ekspresyon ng (10)________, ang magalang na pag-utos.

Posted on


C. Panuto: Punan ang patlang batay sa iyong natutuhan sa aralin. Piliin ang sagot sa loob ng kahon.


tandang pananong
pasalaysay
usapan
sitwasyon
tandang padamdam
padamdam
patanong
Pautos
paki at maki
takot

Ang mga uri ng pangungusap ay maaring gamitin sa (1)______at sa ibat, ibang (2)______. (3)_______
ang tawag sa pangungusap na
ginagamit sa paglalarawan, pagkukuwento at pagsasabi ng isang pangyayari.
Ginagamit sa pagtatanong ang pangungusap na (4)_______Ito ay nagsisimula sa malaking letra at nagtatapos sa bantas na (5)_________Ang
(6)._________ay tawag sa uri ng pangungusap na nagpapahayag ng matinding
damdamin tulad ng (7)________tuwa, gulat at iba pa. Gumagamit ito ng(8)._______. (9)._______ ang tawag sa uri ng pangungusap na
naguutos at nagtatapos sa tuldok. Gumagamit ng ekspresyon ng (10)________
ang magalang na pag-utos.​

Explanation:

Gawain 4. Panuto: Kilalanin sa dalawang magkaugnay na pahayag sa bawat bilang

ang anapora o katapora. Isulat lamang ang sagot.

1. a. Kung makikita mo si Manong na maputi

b. Sabihin mo lamang na ibig ko siyang makausap

2. a. Siyay hindi karapat-dapat na magtaglay ng aking apelyido

b. Si Kyla ay kahiya-hiya

3. a. Si Rita ay nakapagturo sa ibang bansa

b. Doon niya nakilala ang kaniyang asawa

4. a. Kinausap ko si Mando

b. Sinabi ko sa kaniya na tama ang naging desisyon niya

5. a. Sila ay mabubuting tao

b. Ang pamilya De Castro ay laging tumutulong sa mga nangangailangan


Leave a Reply

Your email address will not be published.