Buoin ang mahalagang kaisipan., Ang pagsasagawa ng isang gawain o paglikha ng produkto ay nangangailanagan ng sapat na, at angking kahusayan. Ang kagalingan sa paggawa at paglilingkod na may wastong pamamahala, sa oras ay kailangan upang, mapaunlad ang ekonomiya ng bansa at, mapasalamatan ang Diyos sa mga talentong kanyang kaloob., Ang pamamahala sa, ay tumutukoy sa kakayahan mo sa epektibo produktibong paggamit nito sa, Sa pamamagitan ng pamamahala sa paggamit ng oras tataas ang produktibidad, pagkamabisa, mo sa paggawa, at, Ang pinakamahalaga sa lahat ng pagpapahalaga upang masabi na ang paggawa ay kakaiba, may, at kagalingan ay kung ito ay naaayon sa kalooban ng at iniaalay bilang paraan ng, papuri at, sa kaniya.

Posted on


Buoin ang mahalagang kaisipan.


Ang pagsasagawa ng isang gawain o paglikha ng produkto ay nangangailanagan ng sapat na
at angking kahusayan. Ang kagalingan sa paggawa at paglilingkod na may wastong pamamahala
sa oras ay kailangan upang
mapaunlad ang ekonomiya ng bansa at
mapasalamatan ang Diyos sa mga talentong kanyang kaloob.
Ang pamamahala sa
ay tumutukoy sa kakayahan mo sa epektibo produktibong paggamit nito sa
Sa pamamagitan ng pamamahala sa paggamit ng oras tataas ang produktibidad, pagkamabisa
mo sa paggawa
at
Ang pinakamahalaga sa lahat ng pagpapahalaga upang masabi na ang paggawa ay kakaiba, may
at kagalingan ay kung ito ay naaayon sa kalooban ng at iniaalay bilang paraan ng
papuri at
sa kaniya.

6805e8fa92815c905eb6c24587a88982

Answer:

ok i help you bit ihave a qiestion first 4 question and you can follow my question ok deal or not help you


Leave a Reply

Your email address will not be published.