Buatlah satu bait gurindam berkaitan dengan pentingnya berdoa

Posted on


Buatlah satu bait gurindam berkaitan dengan pentingnya berdoa​

Jawaban:

1. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.

2. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

3. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.

maaf kalau salah 😀


Leave a Reply

Your email address will not be published.