Benda langit yang mengelilingi matahari mempunyai orbit sehingga bergerak bebas dengan cepat adalah….

Posted on


Benda langit yang mengelilingi matahari mempunyai orbit sehingga bergerak bebas dengan cepat adalah​….

Jawaban:

Benda langit yang mengelilingi matahari mempunyai orbit sehingga bergerak bebas dengan cepat adalah….

Meteoroid dan Planet


Leave a Reply

Your email address will not be published.