Basahing mabuti ang sumusunod na tula at toate. Tolgay ang, tema o paksa at maaaring pomagot ng mga ito. Isulat ang iyon, sagot sa papel o sa kuwodemo, 1. Kulubot ang balat nya., Buhok ay maputi na, Siya ang aking lola, Na mahal ko at ng buong mundo, TEMA O PAKSA, PAMAGAT, 2. Ako si Haring Araw, “Soan may iyong natatanaw”, Mahalaga ako sa halaman, hayop orta, Maging sa buong mundo, TEMA O PAKSA

Posted on


Basahing mabuti ang sumusunod na tula at toate. Tolgay ang


tema o paksa at maaaring pomagot ng mga ito. Isulat ang iyon
sagot sa papel o sa kuwodemo
1. Kulubot ang balat nya.
Buhok ay maputi na
Siya ang aking lola
Na mahal ko at ng buong mundo
TEMA O PAKSA
PAMAGAT
2. Ako si Haring Araw
Soan may iyong natatanaw
Mahalaga ako sa halaman, hayop orta
Maging sa buong mundo
TEMA O PAKSA​

at_answer_text_other

8 hours the time It took to reach the other port and 25 km per hour is its average speed8 hours the time It took to reach the other port and 25 km per hour is its average speed8 hours the time It took to reach the other port and 25 km per hour is its average speed8 hours the time It took to reach the other port and 25 km per hour is its average speed8 hours the time It took to reach the other port and 25 km per hour is its average speed8 hours the time It took to reach the other port and 25 km per hour is its average speed8 hours the time It took to reach the other port and 25 km per hour is its average speed8 hours the time It took to reach the other port and 25 km per hour is its average speed

at_explanation_text_other


Leave a Reply

Your email address will not be published.