basahin at unawaing mabuti ang tekstong nasa ibaba. gamit ang storey mountain organizer, suriin ang pagkabuo o pagkabalangkas ng “editoryal | si Marcos at ang ilusyon ng pag unlad” sa pamamagitan ng pagtala ng mga pahayag ayon sa mga bahagi ng teksto: simula,gitna o katawan at konklusyon.

Posted on


basahin at unawaing mabuti ang tekstong nasa ibaba. gamit ang storey mountain organizer, suriin ang pagkabuo o pagkabalangkas ng “editoryal | si Marcos at ang ilusyon ng pag unlad” sa pamamagitan ng pagtala ng mga pahayag ayon sa mga bahagi ng teksto: simula,gitna o katawan at konklusyon. ​

need po yung editoryal bagi ko po ilagay ang sago


Leave a Reply

Your email address will not be published.