Bakit mahalagang tugma ang mga personal na salik sa mga pangangailangan sa napiling kurso

Posted on


Bakit mahalagang tugma ang mga personal na salik sa mga pangangailangan sa napiling kurso​

Mahalagang bigyang pansin ang pansariling salik (kagustuhan o aspirasyon) sa panahon ng pamimili ng kursong akademiko/bokasyonal at sa negosyo dahil mas madaling mahalin at hindi agad mawawalan ng pag-asa kung magkaroon man ng pagkakamali. Bagkus, mas mapagtitibay at makakatulong sa pagtitiyaga upang makatapos o para umunlad ang isang negosyo kung gusto o mahal mo ang iyong ginagawa.

Good Luck!


Leave a Reply

Your email address will not be published.