Bakit Mahalagang mag aral ?,

Posted on


Bakit Mahalagang mag aral ?

Explanation:

para mahasa ang iyong kaalaman para sa darating na panahon alam mo ito at makakatulong ito sa makmit ang iyong pangarap.

couple dp tayo sa mL


Leave a Reply

Your email address will not be published.