Bakit hindi naging madali sa Pilipinas ang pagkamit ng kasarinlan kahit pa, naideklara na itong isa sa pinaka unang bansa sa Asya na nagkamit ng kalayaan?

Posted on


Bakit hindi naging madali sa Pilipinas ang pagkamit ng kasarinlan kahit pa


naideklara na itong isa sa pinaka unang bansa sa Asya na nagkamit ng kalayaan?​

19, .

Explanation:

!


Leave a Reply

Your email address will not be published.