Bagaimana tusan aksara jawa planet venus

Posted on


Bagaimana tusan aksara jawa planet venus

Nulis aksara Jawa

jawaban terlampir

Pendahuluan

Aksara Jawa ing dhuwur nggunakake aksara rekan.

Aksara rekan yaiku aksara Jawa kang digunakake kanggo mbiyantu pemenuhan kebutuhan ing panulisan lan ukara ukara sing asale saka basa liya

Wujud aksara rekan ana 5 :

 • Ka = Kha = ꦏ꦳
 • Da = Dza = ꦢ꦳
 • Ga = Gha = ꦒ꦳
 • Ja = Za = ꦗ꦳
 • Pa = Fa = Va = ꦥ꦳

Pembahasan

Planet Venus ꦥ꧀ꦭꦤꦺꦠ꧀ꦥ꦳ꦺꦤꦸꦱ꧀

 • planet, aksara Pa + pasangan aksara La, aksara Na + taling, aksara Ta
 • Venus, pasangan aksara rekan Pa + taling, aksara Na + suku + pangkon.

★ catetan :

aksara sing diwenehi garis ngisor Kuwi nggunakake aksara rekan.

Detail Jawaban

 • Mapel : Bahasa Daerah
 • Kelas : 7
 • Materi : Nulis Aksara Jawa
 • Kode kategorisasi : 7. 13. 7


9ca04200874a60048fc721f669f81564

Leave a Reply

Your email address will not be published.