APA YANG TERDAPAT PADA PERISAI DI DADA GARUDA PANCASILA JELASKAN!!, tolong bantu ya kakaa

Posted on


APA YANG TERDAPAT PADA PERISAI DI DADA GARUDA PANCASILA JELASKAN!!

tolong bantu ya kakaa​

Terdapat 5 lambang sila pancasila

1. Bintang emas yang melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.

2. Rantai emas yang melambangkan sila kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

3. Pohon beringin yang melambangkan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia.

4. Kepala banteng yang melambangkan sila keempat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan.

5. Padi dan kapas yang melambangkan sila kelima yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.


Leave a Reply

Your email address will not be published.