Ano ang naging dahilan na ginawa pag-aalsa ng mga sundalong sepoy laban sa mga english noong 1857

Posted on


Ano ang naging dahilan na ginawa pag-aalsa ng mga sundalong sepoy laban sa mga english noong 1857​

Answer:

pagnanais na mapalaya ang kanilang bansa sa ilalim ng england .kawalan ng respeto ng mga ingles sa kinagisnang kaugalian at tradisyon ng india.

Explanation:

hope it helps

(correct me if im wrong)


Leave a Reply

Your email address will not be published.