Ano ang kahulugan ng “pater” na pinagmulan ng salitang patriyotismo?, A. Pinagkopyahan at pinagbasehan, B. Pinagmulan o pinanggalingan, C. Kabayanihan at katapangan, D. Katatagan at kasipagan, Patulong po. Salamat.

Posted on


Ano ang kahulugan ng “pater” na pinagmulan ng salitang patriyotismo?


A. Pinagkopyahan at pinagbasehan
B. Pinagmulan o pinanggalingan
C. Kabayanihan at katapangan
D. Katatagan at kasipagan

Patulong po. Salamat.​

\sfnderline{{\: KASAGUTAN:}}

Ano ang kahulugan ng “pater” na pinagmulan ng salitang patriyotismo?

  • A. Pinagkopyahan at pinagbasehan
  • B. Pinagmulan o pinanggalingan
  • C. Kabayanihan at katapangan
  • D. Katatagan at kasipagan

#CarryOnLearning


Leave a Reply

Your email address will not be published.