Ano ang iyong pakikipagsapalaran

Posted on


Ano ang iyong pakikipagsapalaran​

Answer:

Question:

ano ang iyong pakikipagsapalaran?

Answer:

Ang isang pakikipagsapalaran ay may kahulugan ng pagiging sabik o kauna-unahang karanasan; maaari rin itong lantaran at kadalasang may tokang mapanganib, kasama ang isang alanganing kakalabasan.

Explanation:

correct me if im wrong, btw stay safe!!

follöw me for more!! <33 mark brainliest ^_^

HOPE IT HELPS!! :))


Leave a Reply

Your email address will not be published.