Ang mabisang paghihinuha ay nagagawa sa pamamagitan ng __________

Posted on


Ang mabisang paghihinuha ay nagagawa sa pamamagitan ng __________​

Answer:

sa pamamagitan ng paghihinuha sa kalabasan ng mga pangyayari sa bigay ng makbulughang pangangatwiran na hindi dapat basta tayo nangatwiran kailang na mayroon tayong pinagbabatayan aupang sa ganoon maging makatotohanan ang ating salaysay


Leave a Reply

Your email address will not be published.