8.Ang pagkakawatak – watak ay nakakatulong upang makita natin ang ibang tao at mga bansabilang kapitbahay, TAMA o Mali ,

Posted on


8.Ang pagkakawatak – watak ay nakakatulong upang makita natin ang ibang tao at mga bansabilang kapitbahay


TAMA o Mali

Answer:

Mali, dapat ay nagkakaisa tayo, sa pagkakaisa mas makikilala natin ang mga taong nakapaligid saatin at mga bansang kaisa natin


Leave a Reply

Your email address will not be published.