6. rereka anggone ngucapake wanda utawa tetembungan sing ana lukke, supaya luwih enak dirungokake, kaya-kaya ana ana titi laras tambahan diarani 2026. a. cakepan c. titi laras b. luk d. gregel 7. ngenggokake wanda (suku kata) karo notasi tembang utawa titi larase ing tembang macapat diarani 2026. a. cakepan c. titi laras b. luk d. gregel 8. lho, lha kok ngono? tembung lho, kalebu tuladhane tembung 2026 a. aran c. panguwuh b. kriya d. kahanan 9. wujud ketrampilan kang gegayutan karo ulah kridhane basa lan ulah kridhane pikiran diarani …. a. nulis c. nembang b. ngarang d. crita 10. kang baku sajroning ngarang kudu nggatekake supaya basa kang kanggo medharake gagasan gampang ditampa dening para pamaca. carane yaiku kanthi migunakake ukara-ukara kang …. a. dawa c. akeh b. efektif d. efisien mapel:jawa kelas 7h tolong bantuin susah soal ini susah tolong bantuin ku kasih poin banyak

Posted on


6. rereka anggone ngucapake wanda utawa tetembungan sing ana lukke, supaya luwih enak dirungokake, kaya-kaya ana ana titi laras tambahan diarani …. a. cakepan c. titi laras b. luk d. gregel 7. ngenggokake wanda (suku kata) karo notasi tembang utawa titi larase ing tembang macapat diarani …. a. cakepan c. titi laras b. luk d. gregel 8. lho, lha kok ngono? tembung lho, kalebu tuladhane tembung … a. aran c. panguwuh b. kriya d. kahanan 9. wujud ketrampilan kang gegayutan karo ulah kridhane basa lan ulah kridhane pikiran diarani …. a. nulis c. nembang b. ngarang d. crita 10. kang baku sajroning ngarang kudu nggatekake supaya basa kang kanggo medharake gagasan gampang ditampa dening para pamaca. carane yaiku kanthi migunakake ukara-ukara kang …. a. dawa c. akeh b. efektif d. efisien mapel:jawa kelas 7h tolong bantuin susah soal ini susah tolong bantuin ku kasih poin banyak

Jawaban:

Jawaban:

ono tembang ono istilah seg jenenge luk,gregel,cangkok

sing dimaksud

Luk,gregel,cangkok,wiledlan laya luluh yoiku kyo ngene lur

1. Luk utawa bengkong, tegese ngenggokake utawa mbengkongake notasi lagu utawa titi laras . tumrap macapat luk ora nganti telung notasi.

2. Gregel

yoiku variasi munggah mudhune titi laras sing ora ora ana lukke supaya luwih kepenak di rungokake, kaya kaya ana notasi tambahan kang ora ketulis.

3. Cengkok

yoiku cirine tembang siji lan sijine

4. Wiled

yoiku luk kang lueh angel, sebab sewanda bis luih seka telung notasi.wiled ora kagunakake ing tembang macapat.

5. Laya luluh

tegese ndadekake siji. Nembang mawa laya kudu nagti-ati,kudu ngerti te,enan antaraning cakepan karo titi laras.mula maknaning temung kudu dimangerteni temenanan.

ananging sejatine nalika nyekar macapat sing bener lugu,ora kakahan gregel lan cankok, beda karo nembang rerepan.pangetrapane nembang macapt netebi surasane tembung lan titi laras sing wis kapecak ing saben pupuh.


Leave a Reply

Your email address will not be published.