6-10 Kung magiging isa ka sa mga itinuturing na Bourgeoisie sa kasalukuyan, paano ka, makakatulong sa pagpa-papaunlad ng ating bansa? Sa aling larangan at bakit?

Posted on


6-10 Kung magiging isa ka sa mga itinuturing na Bourgeoisie sa kasalukuyan, paano ka


makakatulong sa pagpa-papaunlad ng ating bansa? Sa aling larangan at bakit?​

Answer:

sa pagiging mabuting mag,aaral at pag galang sa matatanda


Leave a Reply

Your email address will not be published.