” 5. Paano maitataguyod ng ibat ibang institusyon ang gender equality sa ating lipunan?”, 1.Pagtuturo ng magulang na ang gawaing bahay ay maaaring gawin ng babae at lalaki, II. Pagtuturo ng paaralan sa konsepto at konteksto ng pagkapantay-pantay, III. Pagpapalabas ng mga programa tungkol sa kontribusyon ng LBGT sa telebisyon, IV.Pagpapalakas ng paniniwalang ang babae ay dapat nakatuon sa gawaing bahay, B. I, IV, HI, A. I, II, IV, C.II, III, IV, D. 1,11,111

Posted on


5. Paano maitataguyod ng ibat ibang institusyon ang gender equality sa ating lipunan?


1.Pagtuturo ng magulang na ang gawaing bahay ay maaaring gawin ng babae at lalaki
II. Pagtuturo ng paaralan sa konsepto at konteksto ng pagkapantay-pantay
III. Pagpapalabas ng mga programa tungkol sa kontribusyon ng LBGT sa telebisyon
IV.Pagpapalakas ng paniniwalang ang babae ay dapat nakatuon sa gawaing bahay
B. I, IV, HI
A. I, II, IV
C.II, III, IV
D. 1,11,111​

Answer:

A. I, II, IV

PA Brainliest:))


Leave a Reply

Your email address will not be published.