5 konsepto tungkol sa gender roles

Posted on


5 konsepto tungkol sa gender roles​

Answer:

Natutukoy ang gender role sa ibang bahagi ng mundo Nasusuri ang buhay ng mga lalaki at babae sa pamayanan Napapahalagahan ang kultura at paniniwala ng mga tao tungkol sa kasarian 2, lalaki at LGBT sa Pilipinas, tuklasin mo naman ngayon kung ano ang pagtingin sa mga lalaki at babae sa iba’t ibang lipunan sa daigdig 3, Sa mga rehiyong ito ng mundo, mahigpit ang lipunan para sa mga babae lalo na sa mga miyembro ng komunidad ng LGBT. Matagal ang panahong hinintay ng mga babae upang mabigyan sila ng pagkakataong makalahok sa proseso ng pagboto.

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.