5.Gumuhit ng isang tauhan sa mundo ng haraya tulad ngkapre,duwende,sirena,at diwata ayn sa iyong imahinasyon at paglalarawan dito.

Posted on


5.Gumuhit ng isang tauhan sa mundo ng haraya tulad ngkapre,duwende,sirena,at diwata ayn sa iyong imahinasyon at paglalarawan dito.​

Answer:

Mag drawing po kayo ng gusto niyo sa mundo ng haraya kagaya ng sarimanok


Leave a Reply

Your email address will not be published.