4. Sino ang nagpatawag ng isang pagpupulong ng lahat ng kinatawan ng tatlong estates, sa Versailles para mabigyang lunas ang kakulangan sa salapi?, A. Haring Charles, C. Haring Phillip, B. Haring Louis, D. Haring Minos

Posted on


4. Sino ang nagpatawag ng isang pagpupulong ng lahat ng kinatawan ng tatlong estates


sa Versailles para mabigyang lunas ang kakulangan sa salapi?
A. Haring Charles
C. Haring Phillip
B. Haring Louis
D. Haring Minos​

Answer:

A. Haring Charles

Explanation:

yun ang alam ko eh


Leave a Reply

Your email address will not be published.