4. Base sa mga tanong sa aytem 3, anong pangunahing impluwensiya ng, relihiyon ang maaaring iugnay rito?, A. Impluwensiya ng relihiyon sa pananamit, B. Impluwensiya ng relihiyon sa tradisyon, 0421. Impluwensiya ng relihiyon sa edukasyon, Impluwenisiya ng relihiyon sa pagkain

Posted on


4. Base sa mga tanong sa aytem 3, anong pangunahing impluwensiya ng


relihiyon ang maaaring iugnay rito?
A. Impluwensiya ng relihiyon sa pananamit
B. Impluwensiya ng relihiyon sa tradisyon
С. Impluwensiya ng relihiyon sa edukasyon
Impluwenisiya ng relihiyon sa pagkain​

Answer:

Explain something else to eat and be safe and be safe and be


Leave a Reply

Your email address will not be published.