3. Paano nakatutulong sa iyong pag-aaral at pagkatao ang pagkakaroon ng, kabatiran tungkol sa manwal? Patunayan ang sagot sa pagbanggit ng, halimbawa.

Posted on


3. Paano nakatutulong sa iyong pag-aaral at pagkatao ang pagkakaroon ng


kabatiran tungkol sa manwal? Patunayan ang sagot sa pagbanggit ng
halimbawa.​

Answer:

Kung nalalaman mo ang isang manwal madali para sa iyo ang sunod sunurin ang mga hakbang na dapat mong gawin upang makamit ang nais gawin


Leave a Reply

Your email address will not be published.