3. Ayon sa pag-aaral ng Jobstreet (online recruitment portal), umiiral pa rin ang gender pay, gap o ang magkaibang sahod ng lalaki at babae sa parehas na trabaho o posisyon. Ano ang, dahilan nito?, A. Mas magaling ang mga lalaking empleyado kaysa sa babae, B. Mas malawak na karanasan sa pagtatrabaho o work experience ng mga lalaki, C. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga babae sa paggawa ng desisyon, D. Mababa ang kasanayan ng kababaihan

Posted on


3. Ayon sa pag-aaral ng Jobstreet (online recruitment portal), umiiral pa rin ang gender pay


gap o ang magkaibang sahod ng lalaki at babae sa parehas na trabaho o posisyon. Ano ang
dahilan nito?
A. Mas magaling ang mga lalaking empleyado kaysa sa babae
B. Mas malawak na karanasan sa pagtatrabaho o work experience ng mga lalaki
C. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga babae sa paggawa ng desisyon
D. Mababa ang kasanayan ng kababaihan​

Answer:

B.

Explanation:

hindi akosure sana makahelp ( ͡°ᴥ ͡° ʋ)


Leave a Reply

Your email address will not be published.