3. Ang pinakamahalagang bahagi ng sanaysay sapagkat ito ang unang, titignan ng mga mambabasa., a. katawan, b. panimula, c. paksa, d. wakas

Posted on


3. Ang pinakamahalagang bahagi ng sanaysay sapagkat ito ang unang


titignan ng mga mambabasa.
a. katawan
b. panimula
c. paksa
d. wakas​

Answer:

B. PANIMULA

Explanation:

PA BRAINLIEST PO TY


Leave a Reply

Your email address will not be published.