2. Tulisen nganggo aksara jawa!, a. Kyai Abdul Idrisantan., b. Permata intan mandaliun., C. Eliansah lagi subuh., d. Iktiar kanthi temenan., e. Ormas desa Umbulsari.

Posted on


2. Tulisen nganggo aksara jawa!


a. Kyai Abdul Idrisantan.
b. Permata intan mandaliun.
C. Eliansah lagi subuh.
d. Iktiar kanthi temenan.
e. Ormas desa Umbulsari.​

Nulis aksara Jawa

jawaban terlampir

Pendahuluan

Aksara jawa ing dhuwur nggunakake aksara swara.

Aksara swara yaiku aksara Jawa kang digunakake kanggo nulis huruf vokal.

Aksara swara cacahe ana 5 :

 • A =
 • I =
 • U =
 • E =
 • O =

Pembahasan

a. Kyai Abdul Idrisantan.

 • kyai, aksara Ka + pengkal, aksara Ha + wulu
 • Abdul, aksara swara A, aksara Ba, pasangan aksara Da + suku, aksara La
 • indrisantan, aksara swara I, aksara Na, pasangan aksara Da + cakra + wulu, aksara Sa, aksara Na, pasangan aksara Ta, aksara Na + pangkon.

b. Permata intan mandaliun.

 • permata, aksara Pa + pepet + layar, aksara Ma, aksara Ta
 • intan, aksra Ha + suku, aksara Na, pasangan aksara Ta, aksara Na
 • mandaliun, pasangan aksara Ma, aksara Na, pasangan aksara Da, aksara La + wulu, aksara Ha + suku, aksara Na + pangkon.

C. Eliansah lagi subuh.

 • eliansah, aksara swara E, aksara La + wulu, aksara Ha, aksara Na, pasangan aksara Sa + wignyan
 • lagi, aksara La, aksara Ga + wulu
 • subuh, aksara Sa + suku, aksara Ba + suku + wigyan

d. Iktiar kanthi temenan.

 • iktiar, aksara swara I, aksara Ka, pasangan aksara Ta + wulu, aksara Ha + layar
 • kanthi, aksara Ka, aksara Na, pasangan aksara Tha + wulu
 • temenan, aksara Ta + pepet, aksara Ma + pepet, aksara Na, aksara Na + pangkon.

e. Ormas desa Umbulsari.

 • ormas, aksara swara O + layar, aksara Ma, aksara Sa
 • desa, pasangan aksara Da + taling, aksara Sa
 • Umbulsari, aksara swara U, aksara Ma, pasangan aksara Ba + wulu, aksara La, pasangan aksara Sa, aksara Ra + wulu.

★ catetan :

aksara sing diwenehi garis ngisor Kuwi nggunakake aksara swara.

Detail Jawaban

 • Mapel : Bahasa Daerah
 • Kelas : 7
 • Materi : Nulis Aksara Jawa
 • Kode : 13


c8d0eca8a137979d5d3643f3fa583d8e

Leave a Reply

Your email address will not be published.