2.Gawea pitakon nganggo tembung2 ing ngisor iki :, A.wonten pundi, B.kengin menapa

Posted on


2.Gawea pitakon nganggo tembung2 ing ngisor iki :
A.wonten pundi
B.kengin menapa​

Jawaban:

A. panjenengan wonten pundi?

B. sampeyan kengin menapa boten tindhak?


Leave a Reply

Your email address will not be published.