2. Buku yang berisi pokok-pokok kaidah Bahasa Arab berudu I…., 3. Istana yang digunakan sebagai tempat peristirahatan khalifah di padang pasir, adalah …., 4., Ahli hadits yang sangat berjasa dalam pengembangan ilmu hadits pada masa, Bani Umayyah adalah …., 5., Dalam mengembangkan ilmu kedokteran, khalifah Bani Umayyah meminta, bantuan kepada para dokter yang ada di …., “6. Khalid bin Yazid bin Mawiyah adalah seorang”, 7, Bahasa Arab digunakan sebagai bahasa administrasi Negara pada masa, khalifah …., 8. Al Farazdaq adalah seorang ahli di bidang, 9. Hasan Al Basri adalah seorang ahli dibidang, 10. Istana Qusayr Amrah merupakan bangunan bersejarah peninggalan, pemerintahan ….

Posted on


2. Buku yang berisi pokok-pokok kaidah Bahasa Arab berudu I….


3. Istana yang digunakan sebagai tempat peristirahatan khalifah di padang pasir
adalah ….
4.
Ahli hadits yang sangat berjasa dalam pengembangan ilmu hadits pada masa
Bani Umayyah adalah ….
5.
Dalam mengembangkan ilmu kedokteran, khalifah Bani Umayyah meminta
bantuan kepada para dokter yang ada di ….
6. Khalid bin Yazid bin Mawiyah adalah seorang
7
Bahasa Arab digunakan sebagai bahasa administrasi Negara pada masa
khalifah ….
8. Al Farazdaq adalah seorang ahli di bidang
9. Hasan Al Basri adalah seorang ahli dibidang
10. Istana Qusayr Amrah merupakan bangunan bersejarah peninggalan
pemerintahan ….​

seganteng apaansih lu ampe semua cewe di deketin


Leave a Reply

Your email address will not be published.