1d181d000262029c1d00029c1d0002741d051d00 1d181d0002801d00 s1d00 029f026a02741d051d0f029f 21d181d00029c1d00028f1d000262, 1d181d001d00029f1d00029f1d00 s1d00 1d181d0002741d0002741d00029f1d00s1d00 02740262 02991d000262028f1d0f 21d181d00029c1d00028f1d000262, 1d051d001d181d001d1b 02621d001d21026a0274s1d00 1d0f02801d00s 02740262 s1d1c02741d0f0262 21d181d00029c1d00028f1d000262, 1d0d02621d00 1d051d001d181d001d1b 02621d001d21026a0274 s1d00 1d181d0002741d00029c1d0f0274 02740262 1d181d0002741d051d071d0d028f1d00 21d181d00029c1d00028f0262

Posted on


ᴘᴀɢʜᴀʜᴀɴᴅᴀ ᴘᴀʀᴀ sᴀ ʟɪɴᴅᴏʟ 2ᴘᴀʜᴀʏᴀɢ


ᴘᴀᴀʟᴀʟᴀ sᴀ ᴘᴀɴᴀɴᴀʟᴀsᴀ ɴɢ ʙᴀɢʏᴏ 2ᴘᴀʜᴀʏᴀɢ
ᴅᴀᴘᴀᴛ ɢᴀᴡɪɴsᴀ ᴏʀᴀs ɴɢ sᴜɴᴏɢ 2ᴘᴀʜᴀʏᴀɢ
ᴍɢᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ɢᴀᴡɪɴ sᴀ ᴘᴀɴᴀʜᴏɴ ɴɢ ᴘᴀɴᴅᴇᴍʏᴀ 2ᴘᴀʜᴀʏɢ​

Answer:

Paghahanda para sa lindol

  1. Laging magdala Ng kakailanganin sa oras na mag kalindol
  2. Mag ipak Ng mga pagkain

Paalala sa pananalasa ng bagyo

  1. Mag punta sa pinaka malapit Ng evacuation
  2. Makinig sa radyo/telebisyon tungkol sa mahahalagang balita sa pagsama Ng panahon

Dapat gawin sa oras ng sunog

  1. Kunin ang mga gamit na kailangan mo sa pag likas
  2. Kunin ang mga gamit na kailangan mo sa pag likasTumawag sa fire department o kaya humingi Ng tulog sa kapitbahay

Mga dapat gawin sa panahon ng pandemya

  1. Dapat mag suot ng facemask at faceshield kung sila ay lalabas ng bahay
  2. Sumunod sa Protocols na pinapatupad

Explanation:

#Carryonlearning


Leave a Reply

Your email address will not be published.