15. Ang Lehislatibo ay binubuo, ng, senado at, A. Pangulo B. Kongreso C. Gabinete, D. Pangalawang Par, nalabag sa batas at ito rin ang namamahala sa hustis

Posted on


15. Ang Lehislatibo ay binubuo


ng
senado at
A. Pangulo B. Kongreso C. Gabinete
D. Pangalawang Par
nalabag sa batas at ito rin ang namamahala sa hustis​

Answer:

B KONGRESO

Explanation:


Leave a Reply

Your email address will not be published.