10. Tawag sa lahat ng wikang katatagpuan sa Timog-Silangang Asya. Kadalasan na, makikita kapag ang mga tauhan ay mayroong “internal conflict” o kaya\y nahihirapan sa, mga desisyon.

Posted on


10. Tawag sa lahat ng wikang katatagpuan sa Timog-Silangang Asya. Kadalasan na


makikita kapag ang mga tauhan ay mayroong “internal conflict” o kayay nahihirapan sa
mga desisyon.​

Answer:

putek wala pading sagot


Leave a Reply

Your email address will not be published.